Nyt udefra
 - 05.10.12

Videncenter udpeger 20 særlige feriesteder

Videncenter for Kystturisme har gennemført en stor analyse og udpeget 20 særlige feriesteder, der får ekstra fokus i centrets videre arbejde med kvalitetsudvikling. De 20 'fyrtårne' er valgt på basis af en større analyse af kystturismen, og de valgte feriesteder får nu tilbudt et individuelt udviklingsforløb. Forløbet skal bidrage til en markant styrkelse af turismeproduktet og den kvalitetsoplevelse, som fremover skal danne basis for ny vækst.

Løkken
Løkken er ét af de 20 udpegede feriesteder. Foto: Hjørring Kommune

Indsatsen for dansk turisme skal fokuseres
"Kystturismen har været ramt af tilbagegang de senere år, og vi er nødt til at se på den samlede oplevelse, især når det gælder turisternes opfattelse af værdi for pengene. Vi har et højt omkostningsniveau på alle områder her i Danmark, og det er svært at gøre noget ved. Til gengæld kan vi arbejde mere målrettet med at løfte kvaliteten, så den matcher turisternes oplevelse af det danske prisniveau. Strategien er at fokusere indsatsen i dansk turisme," siger formanden for Center for Kystturisme, direktør Søren Kragelund, Fårup Sommerland.

Udvælgelsen af de 20 feriesteder er sket ud fra et grundlæggende krav om kritisk masse, så der er et vist volumen at arbejde med i den to-årige projektperiode. Samtidig har videncentret valgt at fokusere på geografisk mindre steder, for at kunne fokusere, arbejde konkret og gå i detaljer med kvalitetsudviklingen i et område, der er geografisk veldefineret.

Kvalitet som grundholdning
Rent praktisk vil udviklingsforløbet for de udvalgte feriesteder tage udgangspunkt i et omfattende kvalitetstjek med detaljerede spørgeskemaundersøgelser og løbende, indbyrdes benchmarking med identifikation af stærke og svage sider. Analyserne kombineres med f.eks. viden fra forskningsverdenen, Visit Denmarks markedsviden og en konkret rådgivning med fokus på nye koncepter og tiltag. Rådgivningen vil supplere og støtte evt. andre projekter, som er i processen med dannelse af destinationer, samt fx Stedet tæller" og VisitNordjyllands projekt for danske kystferiebyer.

"Vi skal have kvalitetsbegrebet ind som en grundholdning i kystturismen, og vi vil tilbyde hjælp på solid analytisk basis, men samtidig med en meget konkret tilgang," forklarer  Lars H. Olsen og uddyber: "Om to år skulle vi f. eks. gerne være nået dertil, at alle involverede har en fælles opfattelse af, hvad det er for en kvalitet, turisterne skal opleve i deres område, og er i gang med at udnytte oplagte potentialer.

Læs mere og se de 20 udvalgte steder på Videncenter for Kystturismes website


Oversigtskort