Nyt fra kampagnen
 - 12.04.13

Vilsbøll og Poulsen vandt udbud for Bovbjerg Fyrs ombygning

Bovbjerg Fyr er udgangspunktet for et projekt, som skal forbedre mulighederne for at formidle stedets historie og landskab og udnytte fyret til endnu flere aktiviteter. Nu er ombygningsplanerne et skridt nærmere mod realisering, efter at arkitekt Vilsbøll og Poulsen er blevet valgt som rådgivere. Som underrådgivere er Erik Einar Holms tegnestue APS og rådgivende ingeniør Bent Moesby A/S valgt. Projektet gennemføres som en del af Realdanias kampagne Stedet Tæller og med støtte fra LAG Lemvig, Færchfonden, Lauritsen Fonden og Bovbjerg Fyrs egen Støtteforening. Byggeriet forventes at gå i gang i slutningen af september 2013.

Bovbjerg Fyr
Ombygningens startskud vil formentlig lyde til september.

På vej mod bedre adgang til fyret
Ombygningen på Bovbjerg Fyr skal give mulighed for flere aktiviteter i fyret, især i form af formidling. Samtidig skal der skabes bedre adgangsforhold for alle - også de dårligt gående, og endelig skal ombygningen sikre, at de frivillige kræfter, der står for fyrets drift, får bedre arbejdsgange i caféens køkken. Hvis alle forberedelserne, inklusive godkendelser fra diverse myndigheder, går, som de skal, vil startskuddet lyde i slutningen af september 2013.

På fyret er der stor tilfredshed med, at der nu er valgt rådgiver:

"Vi glæder os rigtigt meget til at se teamets bud på de udfordringer, som en ombygning af det smukke gamle fyr giver", udtaler fyrmoster Lene Christiansen, og hun fortsætter: "Det er af yderste vigtighed for alle her på stedet, at atmosfæren bliver bevaret og de smukke gamle bygninger bliver respekteret fuldt ud."

På Bovbjerg Fyr ved man godt, at mange gerne vil følge med i, hvilke indgreb, der bliver foretaget i de gamle bygninger. Derfor har fyrmoster Lene Christiansen i samråd med de frivillige kræfter på stedet besluttet, at der et par gange i byggeperioden vil blive inviteret til Åbent Hus. Her kan man se og høre om arbejdet og planerne. Fyrets forskellige udvalg vil heller ikke lukke fuldstændigt ned i byggemånederne, hvor de frivillige regner med at have både kaffe på kanden til dem, der kommer forbi, og en lille historie at fortælle, ligesom der stadig vil blive holdt arrangementer i det omfang, det lader sig gøre.

Projektet gennemføres som en del af Stedet Tæller.


Oversigtskort