Nyt fra kampagnen
 - 23.04.12

Stedet Tæller i Spinderihallerne - workshop for de 25 vinderprojekter

Hvordan videreudvikler man sin gode ide, så den bliver skarp og ambitiøs? Og hvordan kommer man fra 'den gode ide' til beskrivelsen af det holdbare og bæredygtige projekt med klare faser, mål og konkrete aktiviteter? Det var spørgsmålene, som knap 100 projektejere arbejdede med i løbet af dagen, som fandt sted i Spinderihallerne i Vejle.

Workshop i Vejle
Formand og professor Thomas Højrup fra det nordjyske projekt Han Herred Havbåde fortalte om sin forenings arbejde med at    aktivere de stedbundne potentialer.

Fra ide til projekt
Torsdag den 9. april løb Stedet Tællers udviklingsworkshop af stablen i Spinderihallerne i Vejle.  De 25 projekter i kampagnens to fokusområder Mulighedernes Danmark og Kvalitet i kysternes turistbyer, som er udvalgt til at videreudvikle deres projektide, havde hver sendt et 4-mandsteam af sted til Vejle for at modtage en masse ny viden og inspiration til videreudvikling af deres projekt med udgangspunkt i de stedbundne potentialer.

Yderområderne står midt i en omdannelsesproces, og det er netop gode ideer og ildsjæle som kan gøre en forskel. Med udviklingsworkshoppen blev deltagerne klædt godt på til hver især at videreudvikle deres projekter frem til oktober, hvor projekterne skal igennem endnu en ansøgningsrunde, inden det besluttes, hvilke 12-13 projekter der udvælges til realisering og støttes af Realdania med i alt 37 mio. kr.

Gode eksempler fra Lolland og Nordjylland
Inspiration fra virkelighedens verden blev leveret af den lollandske herregårdsejer, Susanne Hovmand, som fortalte, hvordan hun arbejder med de stedbundne potentialer - bygningerne, kulturhistorien og den traditionsrige mejeridrift - på herregården Knuthenlund. Hendes hovedbudskab handlede om at turde sætte ambitionen højt og udfordre de gængse forestillinger om, hvad der kan lade sig gøre. Knuthenlund er eksempel på, at det kan lykkes at tænke ud af boksen og indfri de høje ambitioner - også i yderområderne.

Formand og professor Thomas Højrup fra det nordjyske projekt Han Herred Havbåde fortalte om, hvordan foreningen Han Herred Havbåde arbejder med de stedbundne potentialer ved at videreføre områdets tusind år gamle håndværkstradition inden for bådebyggeri. Oplægget illustrerede hvordan en simpel idé om at bevare et par af de gamle både fra det nedadgående fiskeri kan resultere i, at der skabes grobund for bevaring af det traditionelle håndværk og for nye kvalitetsfyldte turistoplevelser. Men det er en forudsætning, at man arbejder engageret og passioneret ikke blot med de fysiske og kulturhistoriske værdier - men også med de mennesker, som er vigtige bidragydere til projektets realisering - og med spørgsmålet om, hvordan projektet skal drives, så man sikrer, at projektet også kan leve. 

Workshops med dialog og værktøjer
Med det store rum, de mange søjler og shedtaghallens bløde lysindfald på det rå betongulv gav det tidligere spinderi desuden en perfekt ramme for flere forskellige workshops hvor de mange - og ikke mindst engagerede - deltagerne blev sat på hårdt arbejde. De mødtes på tværs af projekter, hvor de hjalp hinandens projekter videre gennem præsentation, spørgsmål og dialog.

Viden og værktøjer om projektudvikling kom fra direktør Thomas Martinsen fra Dansk Bygningsarv, som introducerede til den gode projektbeskrivelse og gode eksempler på holdbare projekter, mens konkrete øvelser senere på dagen gav mulighed for at afprøve projektudviklingsværktøjerne i praksis. Der blev stillet udfordrende spørgsmål til projekternes idéer, formål og aktiviteter, interessenter, milepæle og fysiske rammer - der blev anvendt en mængde farverige post-it's, snakket og diskuteret igennem intensive og dynamiske workshops.

Læs mere om Knuthenlund
Læs mere om Han Herred Havbåde
Hør Thomas Højrup fortælle