Projekt

Råbjerg Mose

marker
Steder i landskabet
Tilbage til kort
I Råbjerg Mose får man fornemmelsen af at befinde sig langt fra civilisationen. Mosen udgør et karakteristisk poetisk og lavmælt landskab i det nordlige Jylland og strækker sig over et stort moseområde nordvest for Jerup på Skagen Odde.

Rimmer og dopper
Mosen består af nord-syd-gående, sandede, lave strandvolde med ca. 50 meter brede, mellemliggende, forsumpede lavninger der breder sig ud i vifteform nordvest for Frederikshavn. Det særprægede landskab er skabt af havets dynamik.

Strandvolde og lavninger kaldes rimmer og dopper, og dette såkaldte 'rimme-doppe-landskab' er i geologisk forstand særegent og meget velbevaret i Råbjerg Mose.

De store højdeforskelle mellem rimmer og dopper og de våde lavninger gør dog mosen vanskelig at færdes i for almindelige besøgende. Råbjerg Mose er derfor som besøgsmål forbeholdt særligt biologi-interesserede og er relativt ukendt i den brede befolkning. Beliggende tæt på større turismecentre og med sit helt særlige landskabelige udtryk har Råbjerg Mose dog et potentiale, som dette initiativ skal bidrage til at forløse.

Nyt initiativ skaber adgang
I Råbjerg Mose skabes ankomstfaciliteter og et forløb gennem mosen, der synliggør og understreger mosens særlige landskabelige karakter. Med indgrebet tilgængeliggøres mosen for et nyt publikum, men indsatsen vil også være med til at styre de besøgendes bevægelse i området til gavn for naturkvaliteterne - og ikke mindst for alle de besøgende, der endnu ikke har stiftet bekendtskab med dette ganske særlige sted.

 • Status
  Projektet er under udvikling 
 • Potentiale
  Velbevaret rimme-doppe-landskab
 • Primær ejer
  Naturstyrelsen
 • Partnerkreds
  Realdania, Naturstyrelsen
 • Rådgivere
  Primus Arkitekter, Schul Landskabsarkitekter og Rambøll