Kampagnens fokusområder

Stedet Tæller har tre fokusområder: 1) Mulighedernes Danmark, 2) Kvalitet i kysternes turistbyer og 3) Steder i landskabet. 

Mulighedernes Danmark
Fokusområdet Mulighedernes Danmark sætter fokus på de stedbundne potentialer som afsæt for bæredygtig udvikling. Gennem to ansøgningsrunder kunne kommuner, turismeerhverv og andre aktører i yderområderne søge om støtte til udvikling og realisering af konkrete fysiske projekter.

Der er ikke flere ansøgningsmuligheder inden for dette fokusområde.

Læs mere om Mulighedernes Danmark

Kvalitet i kysternes turistbyer
Fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer skal demonstrere, hvordan høj kvalitet i kystbyernes byggede miljø kan gavne turismeudvikling og lokale borgere. Gennem tre ansøgningsrunder kunne kommuner, turismeerhverv og andre aktører i yderområderne søge om støtte til udvikling og realisering af konkrete fysiske projekter.

Der er ikke flere ansøgningsmuligheder inden for dette fokusområde.

Læs mere om Kvalitet i kysternes turistbyer

Steder i landskabet
Fokusområdet Steder i landskabet skal vise, hvordan man med et minimum af indgreb kan formidle natur gennem besøgssteder af høj arkitektonisk kvalitet. Inden for dette fokusområde har Realdania udvalgt 10 særlige steder, hvor et fysisk indgreb skal skabe kontakt mellem menneske og natur.

  • Annoncering af rådgivning af opgaverne blev offentliggjort i juni 2012 med frist for indsendelse af anmodning om opgaven 24. august 2012. 
  • Rådgiverne er udvalgt og offentliggjort, og projekterne er nu under udvikling eller realisering.

Der er ingen ansøgningsmuligheder inden for dette fokusområde.

Læs mere om Steder i landskabet


Oversigtskort